top of page

Life & Work Coaching Group

Öffentlich·27 Mitglieder

Kan du förklara KLM: s ansvar vid en flygförsening och hur passagerarna kan använda denna information för att stärka sina ersättningskrav?

Info

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page